nieuwe website

Nieuwe website
De nieuwe website is online! Hiermee zetten we het puntje op de I van een compleet nieuwe huisstijl. Logo, briefpapier, folders en advertenties: alle uitingen zijn voorzien van nieuw elan. Op deze manier kunnen we onze bestaande doelgroepen nog beter laten zien waar De Ruijter Stofferingen voor staat: stofferen in de ruimste zin van het woord met een hoog afwerkingsniveau.
De Ruijter Betimmeringen gaat overigens gewoon door op het pad dat dit bedrijf al meer dan 80 jaar met veel succes bewandelt. De Ruijter Stofferingen komt daar nu als volwaardige afdeling naast te staan. Het is juist de synergie tussen deze twee afdelingen die onze opdrachtgevers een concrete meerwaarde bezorgt.